Ürünler

"Zamak2 / Zamak3 Külçe Ürünleri"

  • Zamak imalat sektöründe bir çok avantajlı özelliklerinden dolayı çok yoğun kullanılan bir Çinko alaşımıdır.
  • Saf Çinko elementine belli oranlarda Alüminyum, Magnezyum ve Bakır eklenerek üretilir.
  • Zamak külçeler halinde DNZ Alüminyum Fabrikasına ulaşır ve değişik kapasitelerde Sıcak Kamara Döküm Makinalarında işlenir.
  • Zamak düşük erime sıcaklığı ve kolayca geri dönüştürülmesi dolayısıyla çevre dostu bir alaşımdır.
  • Çinko, Demir, Alüminyum ve Bakırdan sonra Dünya'da en çok kullanılan dördüncü metaldir.